Tízéves a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely – Konferencia

2017-ben ünnepli tizedik születésnapját 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, mely a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Szociológiai Intézetében működik, és melynek létrejötte a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA) technikai, tudás- és intézményi támogatásával történt. A műhely közismert magyar társadalomkutatók által felajánlott interjúk, és egyéb dokumentumok másolatait gyűjti, digitalizálja. A projekt legfőbb célja a kvalitatív módszerekkel készült források újrahasznosítása, kutathatóvá tétele, valamint a magyar szociológiai műhelyek történetének feltárása és dokumentálása.

A gyűjtemények levéltári feldolgozása és digitalizálása szociológus egyetemi hallgatók fiatal generációjának közreműködésével történik, mely számukra is kézzelfoghatóvá teszi a szakmai elődeik munkájának eredményeit, miközben megismerkedhetnek a levéltári munka alapjaival is. A gyűjteményben megtalálhatók a családtól az oktatás helyzetén át egészen a vallásszociológia témáival foglalkozó anyagok is, helyet kaptak Kemény István romakutatásai során a hetvenes években készült interjúk, Liskó Ilona átfogó oktatásszociológiai vizsgálatainak anyagai, a H. Sas Judit által 1976-78-ban vezetett kutatás során készült, lakáskörülményekről szóló gyermekrajzok, a munkáséletmód különböző aspektusaival foglalkozó interjúk és a Mauthausen Survivors Documentation Project interjúi. A gyűjtemény jelentős része már feldolgozásra került, a digitális állomány folyamatosan bővül. Az anyagok bővebb leírása és a már feltöltött fájlok elérhetők a projekt honlapján.

A kutatóműhely tízéves évfordulójának megünneplésére a csoport tagjai konferenciát szerveznek. A program azokat a társadalmi jelenségeket állítja reflektorfénybe, melyekben megmutatkozik a politikai rendszerrel szembeni ellenállás, a társadalmi „önfejűség”.

A konferencia helye: 2017. november 23-24.
Helyszín: MTA TK Szociológiai Intézet Humán Tudományok Kutatóháza Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4. K épület, földszint
A program itt és a rendezvény Facebook-oldalán megtekinthető.

Az esemény magyar nyelven zajlik.
 
   
In 2017 the Voices of the 20th Century Archive and Research Group celebrates its 10th anniversary. The group operates within the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. The project was started with the technical, institutional and academic support of the Vera and Donald Blinken Open Society Archives. The project group collects and digitizes copies of interviews and other research documents offered by acknowledged Hungarian social scientists. The main purpose of the project is to recycle research resources of qualitative methods and to explore and document the history of Hungarian sociology.

Archival processing and digitization of the collections is performed with the participation of a younger generation of sociologists. As a result,  the work of  their professional predecessors  becomes tangible for them, while they can also learn about the basics of archival work. The collection contains materials related to a wide variety of topics, from families through the situation of Hungarian education to the sociology of religion. Among others, the collection includes István Kemény's interviews conducted during a research project on Roma population in the 70s, materials of comprehensive research on educational matters by Ilona Liskó, children's drawings created during a project led by Judit H. Sas in 1976-78, interviews on various aspects of the life of workers and interviews of the Mauthausen Survivors Documentation Project. A large part of the collection has been processed, the number of digital files uploaded is constantly expanding. A more detailed description of the materials and the files are available on the project's website.

To celebrate its 10th anniversary, the members of this project organize a conference. The program puts the social phenomena of cultural resistance and social "obstinacy" in the spotlight.

Date: November 23-24, 2017
Venue: Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Human Sciences Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4. Building K, ground floor.
The program is available here.

The event is held Hungarian.