A forradalom nem múlt!

1956-os digitális repozitórium

Az Archívum új, mindenki számára elérhető 1956-os digitális repozitóriuma többek között eddig még nem publikált, nem látott, elveszettnek hitt, vagy nyilvánosan eddig nem elérhető gyűjteményekbe kínál betekintést. Célunk, hogy hiteles dokumentumok alapján váljon megérthetővé, továbbgondolhatóvá a forradalom tanulsága.

A Blinken OSA Archívum egy tematikus repozitóriumot hozott létre, ahol az Archívum és együttműködő partnereinek digitalizált gyűjteményei érhetőek el. A repozitórium 13 gyűjteménye között szerepel például az egykori BM Filmstúdió dunakeszi rendőrkutya-kiképző telepén őrzött hulladék filmtekercsek között megtalált 47 perces film is. A felvételek egy része ugyan ma már nem ismeretlen, de sikerült őket nagy felbontásban, nagyon jó minőségben digitalizálni, ellentétben az eddig ismert rossz minőségű és rosszul másolt filmanyaggal. Megtalálható itt a Fortepan közel ezer képből álló 1956-os fényképgyűjteménye; a magyar és a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956-os hangfelvételei, iratai és jelentései; Zwack Péter 1956-os sajtóarchívuma; a CIA forradalommal kapcsolatos anyagai; az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó különbizottságának dokumentumai, valamint a Columbia Egyetem magyar menekültekkel készült sok ezer oldalas interjúi.

A szabadon felhasználható gyűjteményre alapozva az Archívum több nyilvános programot indít.Petőfi Kör 2016

„Petőfi Kör 2016” – A szabadság, az igazság és egyenlőtlenség, a szolidaritás és hazaszeretet, valamint a demokrácia kérdései ma Magyarországon

Az ELTE Társadalomtudományi Kar, a Göncz Árpád Alapítvány és a Közép-Európai Egyetemen működő Blinken OSA Archivum fiataloknak szóló, hat alkalomból álló vitasorozatot szervez 2016 tavaszától "Petőfi Kör 2016" címmel. A 2016. március 17-től induló programsorozaton a mai Magyarország aktuális társadalmi kérdéseiről lesz szó, mégpedig olyan, többféleképpen definiálható értékek mentén, mint a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, illetve a hazaszeretet. Az egyes témákat a tudományos élet egy-egy képviselője vezeti fel, melyet terveink szerint a közönség aktív részvételével folytatódó beszélgetés, a vélemények ütköztetése követhet.

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar

© Erich Lessing/Magnum Photos A Petőfi Kör sajtóvitája: hallgatóság a teremben
© Erich Lessing/Magnum Photos A Petőfi Kör sajtóvitája: hallgatóság a teremben

Hat vitaestet tervezünk: a program 2016. március 17-én, a Petőfi Kör első ülésének 60. évfordulóján indul, az utolsó vitára pedig 2016. november 4-én kerülne sor. A vitasorozat nem titkolt célja, hogy számba vegye a békés, formalizálható kibontakozási lehetőségeket, hogy megtalálja azokat a közös pontokat, amelyeket az újraformálódó magyar politikai közösség többsége elfogadhat. Minden témakörhöz összesen négy előadót, hozzászólót kérünk fel. Az előadások és korreferátumok után a közönségnek lehetősége lesz részt venni a vitákban. A vita szervezői előzetesen fölkérnek egy-két, a témában járatos szakembert is, hogy kérdezzenek, kommentálják az elhangzottakat.Kis forradalmi személyhatározó – Ki kicsoda 56-ban

Március 6-án a Fortepan-nal közösen Ki kicsoda játékot indítottunk a Facebookon

Naponta új, az 1956-os forradalom alatt készült fényképeket és lelassított filmfelvételeket teszünk közzé Facebook oldalunkon. Célunk, hogy minél többen nézzék meg az archív felvételeket, és ismerjék fel a forradalom híres és névtelen résztvevőit.

Állókép a Belügyminisztérium ’56-os filmfelvételekből 1957-ben összeállított 47 perces dokumentumfilmjéből
Állókép a Belügyminisztérium ’56-os filmfelvételekből 1957-ben összeállított 47 perces dokumentumfilmjéből

Játszani, beszélgetni hívunk mindenkit, akit érdekelnek az archív képek. Reméljük, lesznek olyanok, akik ráismernek rokonaikra, ismerőseikre vagy saját magukra – 60 évvel ezelőtt. A forradalom csendes napjaiban rengetegen voltak az utcákon. Sokan a tüntetőkhöz, később a fegyveres ellenállókhoz csatlakoztak, mások élelemhez szerettek volna jutni, vagy csak egyszerűen körbenézni a háborús hangulatú Budapesten.

A felismert arcoknak nevet adunk és vizuálisan is kiemeljük a tömegből.

A kép- és filmanyagot naponta frissítjük, de szívesen vesszük a honlapra látogatók archív felvételeit is a családi albumból.„Kódold a múltat! 1956 remixelve” – diákpályázat

A programsorozat következő része a Prezivel közösen indított diákpályázat.

A 20 év alatti fiataloknak meghirdetett pályázat azok jelentkezését várja, akik az Archívum digitális gyűjteményeinek felhasználásával, a digitális technológia és okos eszközök segítségével érdekes és egyéni módon tudják 1956 történetét újszerű vizualizációs megoldásokkal, különleges szoftveres applikációkkal, játékok fejlesztésével bemutatni másoknak, kortársaiknak, tanáraiknak. A tízmillió forintos összdíjazású pályázat – amelyet a Prezi egy gyakornoki hely felajánlásával egészített ki – nyerteseinek munkáit mindenki számára hozzáférhetővé tesszük, és 2016. október 21-én az ünnepélyes díjátadó keretében bemutatjuk őket az OSA kiállítótermében.

A zsűriben elismert történészek, fontos technológiai cégek vezető szakemberei vesznek részt:’56-ról hitelesen – Pályázati felhívás történelemtanárok számára

A Történelemtanárok Egyletével közösen "'56-ról hitelesen" címmel pályázatot hirdetünk történelemtanárok számára.

A pályázat célja, hogy az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján, elsődleges források, eredeti film-, kép-, hang-, és írásos dokumentumok segítségével, a diákok számára érthető és átélhető módon mutassák be a forradalom korát, törekvéseit, eseményeit, következményeit, tanulságait. A pályázatra kétféle pályamunkát lehet benyújtani: iskolai megemlékezésekhez használható forgatókönyvet vagy olyan elektronikus alkotást, installációt, melyet szintén iskolai megemlékezéseken lehet bemutatni. A tanári pályázat nyertesei egymillió forint pályadíjban részesülnek.Transznacionális emlékezetünk: magyar menekültek 1956-ban

Dokumentációs és kutatási projekt a Nemzetközi Menekültügyi Bizottsággal együttműködve.

A Blinken OSA Archívum célja, hogy egy több éves nemzetközi együttműködés keretében az 1956-os menekültekkel kapcsolatos szétszóródott kulturális örökséget digitálisan, kollaboratív archívummá rendezze és ennek első eredményeit a forradalom 60. évfordulója alkalmából bemutassa. A ritkán kutatott, vagy digitálisan nem hozzáférhető iratok nem kizárólag adminisztratív bizonyítékul szolgálnak a nyugati országok befogadó magatartására, nem is csupán a szolidaritás és együttérzés megnyilvánulásai, hanem transznacionális emlékezetünk és történelmünk fontos alapkövei.

A Columbia, a Rutgers, a Stanford Egyetemek, a Bard College, az Eisenhower Könyvtár, az Amerikai Nemzeti Levéltár, az Amerikai-Magyar Alapítvány, és nem utolsó sorban az International Rescue Committee (IRC) iratanyagai eddig be nem mutatott szemszögből tárják fel 1956 történetét. Ezek elérhetővé tétele az interneten a magyar kutatók, diákok, oktatók elemi szükséglete egy olyan korban, amikor az újraéledő nemzetállam-koncepció, a nacionalizmus felülírni látszik a történelmi tényeket. A Blinken OSA ez irányú tevékenysége nem előzmények nélküli. 2006-ban Vera és Donald Blinken támogatásával a Columbia Egyetem menekültinterjúit rendeztük és digitalizáltuk, szintén 2006-ban tettük kutathatóvá online az ENSZ Különbizottságának iratanyagait Héderváry Klára és a Magyar Nemzeti Könyvtár jóvoltából. 2016-ban újra Vera Blinken védnöksége alatt egy több éves projektet indítunk a fenti amerikai intézmények támogatásával, a magyar menekültek transznacionális történelmét egy folyton bővülő, dinamikus és digitális platform segítségével tesszük megismerhetővé.A fenti programsorozat az Amerikai Egyesült Államok egykori magyarországi nagykövete, Donald Blinken és felesége, Vera Blinken támogatásával valósul meg.