Rólunk

• established in 1995, opened in 1996
• archival holdings comprise approx. 7,500 linear meters, 11,000 hours of audiovisual recordings, and 12 terabytes of digital data
• one of the world’s largest repositories of Cold War, Radio Free Europe and samizdat holdings
• major international repository of human rights movements and grave human rights violations
• the archive of the Open Society Foundations
• offers open-access facilities to researchers and the wider public free of charge
• our digital repository contains over 117,200 items on former Eastern Bloc history 1951-1994
• curates and organizes numerous free public programs, including exhibitions, academic conferences, seminars and artistic performances
• offers MA-level courses with the CEU
• its ArchivaLab creates archival management and research tools, including the Parallel Archive
• conducts research into problems of archiving, data management, memory and forgetting
• initiator of the Diafilm virtual filmstrip museum, Budapest 100, Fortepan, and the Verzio International Human Rights Documentary Film Festival
• hosts events for numerous Hungarian NGOs, cultural organizations

A Közép-Európai Egyetemen működő Nyílt Társadalom Archívum (OSA Archívum) összetett funkciójú levéltár. Egyrészt fontos, elsősorban hidegháborús és emberi jogi gyűjtemények repozitóriuma , másrészt egy olyan laboratórium , ahol a levéltári anyagok értékelésének, kontextualizálásának és bemutatásának új módjaival kísérletezünk.

Az OSA Archívum mint kutatóhely a gyűjteményeivel kapcsolatos levéltári, taxonómiai, információs és történelmi problémákra keres megoldást, és vizsgálja a fontos történelmi forrásokat őrző repozitóriumok szerepét, kötelességeit és korlátait (és azok leküzdésének lehetőségeit). Levéltárunk kritikusan és reflektáltan viszonyul saját létezéséhez, feladataihoz és gyakorlataihoz. Az OSA nem csak kiszolgálja a kutatókat, hanem együtt is dolgozik velük, s tapasztalataikat felhasználja anyagainak és gyakorlatainak értékelésében és felülvizsgálatában. A Nemzetközi Visegrádi Alappal közös programunk keretében a nálunk kutató ösztöndíjasokat arra biztatjuk, hogy a gyűjteményeinkben talált dokumentumokat digitalizálják s töltsék fel, tageljék, kommenteljék a mindenki számára elérhető Paralel Archívumban. Külön eszközöket fejlesztettünk ki arra, hogy a gyűjteményeink iránt érdeklődők digitalizálhassák, rendszerezhessék dokumentumaikat – és ha akarják, megoszthassák másokkal – virtuális gyűjteményeket építhessenek, és más elsődleges forrásból származó dokumentumokat importálhassanak.

Az OSA anyagai és a gyűjteményeinkben végzett kutatói munka bővülő oktatási programunk alapját is képezi. A CEU és más egyetemek hallgatói itt tanulhatják meg, hogyan használhatóak fel az archívumi anyagok bizonyítékként, megismerkedhetnek a levéltárak funkcióinak átalakulásával és az újfajta levéltári intézményekkel, és megtanulhatják, milyen speciális módszertani problémákkal találja szembe magát az, aki a hidegháború alapjául szolgáló fantáziák forrásait akarja tanulmányozni. Levéltári szakmai és kutatói munkánk kiválóan illeszkedik sokrétű nyilvános programjainkba, amelyek egy részét archiváljuk is. A Centrális Galériában kiállításokat, művészeti előadásokat, installációkat, filmvetítéseket, előadásokat és szemináriumokat rendezünk.

Az OSA másolatokat őrző levéltár . Bennünket elsősorban a dokumentumok tartalma és nem az anyagi mivolta érdekel. Aktívan keressük a nem hagyományos dokumentumokat, a korábban tartalmuk, társadalmi hétterük vagy formájuk miatt marginalizált anyagokat. Az OSA “végső levéltári menedék” is: segítünk az olyan fontos szervezeteknek és intézményeknek, amelyek anyagai szervezeti, ideológiai vagy politikai okoknál fogva veszélyben vannak, hogy ezeket biztonságos és professzionális archívumban helyezhessék el. Erőfeszítéseinkkel a nyitott hozzáférést, az információhoz való egyenlő jogot, a személyes adatok etikus felhasználását, a nyitott formátumok és standardok alkalmazását, a kulturális örökséghez való széles körű hozzáférést és a levéltári gyűjtemények megnyitását kívánjuk előmozdítani. Az OSA a Budapesti Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) egyik alapítója.

Az OSA Archívum egyik célja az elsődleges forrásokhoz való hozzáférés kiszélesítése a technikai, jogi, földrajzi és szociokulturális akadályok legyőzésével. A nyílt hozzáférés mozgalomnak köszönhetően számos tudományos forrás nyílt meg a szélesebb közönség előtt. A nyílt hozzáférés fogalma azonban jobbára még most is csak a tudományos publikációkra terjed ki, és nem foglalkozik a levéltárakkal és az elsődleges forrásokkal, ami hátráltatja a történetírás és a humántudományok fejlődését. Célunk, hogy a nyílt hozzáférés elvét kiterjesszük a levéltári gyűjteményekre. Ezért is dolgoztunk ki egy olyan stratégiát, amelynek részét képezi a tömeges digitalizálás, a többnyelvű leírás és a nyitott forráskódú megoldások és nyitott standardok alkalmazása.

Az archívum

A hagyományos levéltári gyűjteményeinkbe tartozó iratok mintegy 7500 folyómétert tesznek ki. Provenianciájuk és témájuk alapján az OSA anyagai három fő csoportba oszthatóak:

  • Kommunizmus, hidegháború és ezek utóélete : Ezekbe a fondokba a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió Kutatóintézetének a 45 éves működése során felhalmozott óriási dokumentumanyaga, háttér- és referencia anyagai tartoznak. A gyűjtemény kulcsfontosságú forrás a régió háború utáni politika-, társadalom- és gazdaságtörténete szempontjából. Nálunk vannak a hidegháborútól a jelenkorig tartó korszak több neves politikai, kulturális és ellenzéki alakjának személyes iratai, valamint a szovjet, lengyel és magyar szamizdatirodalom több sorozata, amelyek együtt a világ egyik legnagyobb nemzetközi szamizdatgyűjteményét adják.
  • Az emberi jogok részbe a háború utáni Közép- és Kelet-Európában tevékenykedő, az emberi jogok megsértését és a háborús bűnöket dokumentáló nem-kormányzati, vagy kormányok feletti szervezetek, illetve magánszemélyek által keletkeztetett iratok tartoznak. Ezek közül a legfontosabbak a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűnöket vizsgáló ENSZ szakértői bizottság, az Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki Szövetsége (IHF), az Index on Censorship, és az Orvosok az Emberi Jogokért (PHR) fondjai.
  • Az Open Society Foundations Network és a Közép-európai Egyetem (CEU) : Az Open Society Foundations Network és a CEU hivatalos levéltáraként az OSA felel ezen intézmények iratainak hosszú távú megőrzéséért és hozzáférhetőségéért. Ezen kívül az OSA Archívum iratkezelési szolgáltatást nyújt a hálózatba tartozó intézményeknek és irodáknak, és ebbéli minőségében 2005-ben létrehozta a Soros Network Archival Portal (SNAP) elnevezésű digitális repozitóriumot.

A régió legújabb kori történelme és emberi jogok megsértésének esetei és az Open Society Foundations konkrét feladatai szorosan összefüggnek, így a fenti kategóriák csak kiindulópontot jelenthetnek a kutatáshoz. Az egyes témákban összeállított Reference Information Papers (RIP) segítik a kutatókat jobban eligazodni a gyűjteményeinkben.

Az OSA Archívum folyamatosan gyarapodó audiovizuális gyűjteménye egyrészt levéltári anyagokból, másrészt a filmkönyvtárból áll. Audiovizuális kutatóközpontként aktív gyűjtési politikát folytatunk, hogy helyben nézhető videokönyvtárat hozzunk létre a régió propaganda filmjeiből, történelmi játék- és dokumentumfilmekből, valamint regionális televíziós műsorokból, történelmi amatőrfilmekből, kezdve a két világháború közötti korszakkal a jelenkorig. Néhány kiemelten fontos gyűjteménytől eltekintve az OSA nem rendelkezik a jogokkal, hogy a nálunk lévő filmeket nyilvánosan hozzáférhetővé tegyük, így ezek csak kutatási és oktatási célokra, illetve kiállításokhoz használhatóak. A filmek rendkívül értékes kutatási források még úgy is, hogy a szerzői jogi korlátozások miatt nem reprodukálhatóak.

Az OSA könyvtára nem kölcsönözhető referensz könyvekből áll. Ezeket a könyveket a legtöbb könyvtár mára leselejtezte, mindazonáltal fontos művek a II. Világháború utáni korszak történelmének tanulmányozásához. A könyvtárban található továbbá több, mint 6500 napilap és folyóirat az 1950-es évektől kezdődően, több mint 40 nyelven, valamint különleges kiadványok a régióból, például informális és regionális sajtótermékek és aprónyomtatványok.

OSA Archívum kiadványok

  • OSA leporelló. 2009. december. angolul PDF / magyarul PDF
  • OSA leporelló. 2006. május. angolul PDF / magyarul PDF
  • Open Society Archives. PDF
    Szerkesztette Leszek Pudlowski és Székely Iván. Open Society Archives at Central European University, 1999.206 pp.
    A levéltáros kollégák által irt Fehér könyv az OSA történetét, gyűjteményeit és azok előtörténetét mondja el, s bepillantást nyújt a legérdekesebb anyagainkba, és gyakorlati információval szolgál a kutatóknak és a nyilvános programjaink vendégeinek.