Oktatás

A Blinken OSA Archívum, a CEU Jogi és Történelem Tanszékeivel, valamint évenkénti nyári egyetemével (SUN) együttműködve posztgraduális egyetemi kurzusokat és specializációkat kínál a CEU hallgatói számára.
A rendszeres kurzusok az archívumi témakör széles spektrumát érintik: a történészi mesterséget, az igazság és objektivitás kérdéseit, a dokumentarista munkát, vagy az emberi jogokkal kapcsolatos bizonyító erejű, jogi és mozgóképi archívumi gyakorlatot. Némelyikük aktív közreműködést feltételez a Blinken OSA Archívum által őrzött dokumentumok kezelésében. A SUN kurzusok eddig a közinformációk és az archívumok hozzáférhetőségével, valamint a modern archívumok működtetésével, automatizálásával, használatával, valamint z elektronikus iratok és digitális dokumentumok által felvetett kihívásokkal foglalkoztak. A Blinken OSA Archívum részt vesz a menedékjogot kérők és menekültek számára indított Open Learning Initiative programban, valamint tudományos együttműködést szorgalmaz a CEU digitális bölcsészeti kezdeményezésével, illetve a Center for Media, Data and Society kutatóközpontjával. Az egyetem hallgatói számára bevezető foglalkozásokat tart az archívumi állományból való információ-visszakeresés és a gyakorlati forrásvizsgálat területén, valamint kutatási adatkezelési konzultációt nyújt számukra.

Kurzusaink

 • Archívumi és dokumentarista technikák
  Open Learning Initiative, hétvégi program (OLIve-WP)

  A Közép-európai Egyetem Open Learning Initiative (OLIve-WP) programja a menekültek és menedékjogot kérők számára nyitja meg a felsőoktatásban való részvételi lehetőséget.

  A kurzus célja, hogy gyakorlatorientált foglalkozásokon ismertesse meg a résztvevőket egy korszerű archívum lehetőségeivel abban, hogy a globális menekültügyi tapasztalatok különféle fázisait megértesse és dokumentálja. Huszadik századi archív kivándorlási és kitelepítési dokumentumok bemutatása és megvitatása mellett a résztvevők saját tapasztalatainak és személyes emlékeinek dokumentálási és publikálási lehetőségeit is feltárja.

  A Blinken OSA Archívum példáján a kurzus megérteti a hallgatókkal a modern archívumok struktúráját, adatbázisait, katalógusait és dokumentumait, és gyakorlati példákat mutat arra, hogy hogyan kell az elsődleges forrásokat feltárni és kutatni, és az eredményeket értékelni. Ezzel a kurzus alapvető kutatási és elemzési jártasságot nyújt a hallgatóknak, amit hasznosítani tudnak, ha tudományos karrierjüket folytatni akarják. Kurzusleírás és tematika

 • Archívumok és bizonyítási eljárások specializáció
  Oktatók: Rév István, Székely Iván, Szilágyi Csaba, Mink András

  Az Archívumi és bizonyítási módszerek specializáció az OSA kezdeményezésére, a Közép-európai Egyetem Jogi és Történelem Tanszékeivel közös szervezésben a 2016/17-es tanévben indult először. A specializáció célja, hogy elméleti alapot és gyakorlati készségeket nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogy egy korszerű és innovatív archívumban dolgozzanak és kutassanak. A programban elsajátított ismeretek és készségek további lehetőségeket nyújtanak szakmai karrierjükben azzal, hogy ne csak választott szakterületükön, hanem archívumokban, könyvtárakban, múzeumokban, vagy a digitális bölcsészet multidiszciplináris területein is dolgozhassanak. A specializáció részletes leírása itt olvasható. További információ: Csaba Szilágyi, szilagyc@ceu.edu

 • Archívumok, bizonyítékok és emberi jogok
  Oktatók: Székely Iván, Szilagyi Csaba, Mink András

  A kurzus célja az emberi jogi dokumentáció szerepének és használatának vizsgálata a rögzített emlékezet és az emberi jogok történetének dokumentálásában. A tények megállapítása forenzikus módszerekkel, megdönthetetlen bizonyítékok nyújtása bűnösök elítéléséhez, vagy a konfliktusok kiváltó okainak megértése és a párbeszéd és a megbékélés elősegítése csupán néhány olyan terület, ahol a megbízható dokumentumok megismerhetősége és az archívumi aktivizmus jelentős változást idézhet elő. Kurzusleírás és tematika

 • Archívumi gyakorlat
  Oktatók: Szilágyi Csaba, Székely Iván és az OSA munkatársai

  Az Archívumi és bizonyítási módszerek specializáció második modulja az archívumi szakmunka vezetett gyakorlatát tartalmazza. A hallgatók 30 órát töltenek a Blinken OSA Archívumban, hogy megismerjék az archívumi munkafolyamatok különféle lépéseit és az archívumok létrejöttének „láthatatlan” folyamatait. A kurzus a kijelölt archívumi kollégák által felügyelt egyéni felfedezőútnak tekinthető a dokumentum-feldolgozástól az audiovizuális stúdión keresztül az elektronikus katalógusokig és a digitális gyűjteményekig. Az Archívumi gyakorlat részletes programja itt található.

 • Haladó elméleti kurzus
  Oktatók: Szilágyi Csaba, Székely Iván és az OSA munkatársai

  Az Archívumi és bizonyítási módszerek specializáció harmadik és egyben utolsó modulja egy felsőbbfokú tanfolyam, amely az archívumi elmélet és gondolkodás segítségével kívánja strukturálni és kontextusba helyezni a hallgatók eddigi tapasztalatait, amelyeket a specializáció első két részében kutatóként, illetve gyakorló szakemberként szereztek. A Felsőbbfokú tanfolyam során a hallgatók előadásokat, szemináriumokat és műhelyfoglalkozásokat látogatnak az archívumok szerepéről, működéséről és új felfogásairól. A Felsőbbfokú tanfolyam részletes tematikája itt található.

 • Emberi jogok és a dokumentumfilm
  Oktatók: Oksana Sarkisova, Uitz Rénata

  A kurzus tíz közelmúltbeli, jól elkészített és lebilincselő dokumentumfilm bemutatásával járja körül a filmes oknyomozás és az ügyek képviseletének kérdéseit az emberi jogok politikailag és gazdaságilag kontextualizált sérelmei vonatkozásában.

Korábbi kurzusok:

 • „Őrült beszéd, de van benne rendszer”: hidegháborús fantáziák
  Oktatók: Rév István, Ioana Macrea-Toma

  A kurzus a második világháború utáni időszak történelmét a hidegháború társadalomtudományának szemszögéből közelíti meg, az ideológiai megosztottság mindkét oldaláról, kölcsönös függőségüket és egymásra hatásukat figyelembe véve. Egyedi, eddig ritkán használt archívumi források segítségével tárja fel, hogy a társadalomtudományok miként járultak hozzá a múlt, a jelen és a jövő fantáziáinak kiépüléséhez, amelyek a tudományos programok és a világfelfogás alakulását irányították. A kurzust kéthetenkénti nyilvános filmvetítések egészítették ki, Cold War Fantasies: Film Laboratory at OSA címmel, 2013. szeptemberétől decemberéig.

 • Az élő és holt dolgok archívuma
  Oktatók: Rév István, Ioana Macrea-Toma, Simina Bădică

  Ez a kísérleti szeminárium a múlttal való foglalkozás útjait kívánja feltárni az archívumokkal (és a könyvtárakkal és múzeumokkal) való teoretikus és empirikus interakciókon keresztül, amely intézményeket komplex transzformatív eszközöknek tekinti, információrögzítő anyagiságuk és gyakorlatuk miatt. A tárgyak, az infrastruktúrák, a gyűjtés és a gyűjtemények, a relációk és osztályozások nem csupán privilegizált toposzai az anyagi történelemnek, hanem komplex és értelmes világok rekonstruálásának módszertani és episztemológiai belépési pontjai.

A Közép-európai Egyetem nyári egyetemi kurzusai (SUN)