Felhívás: Akkreditált pedagógus továbbképzési program/ Accredited Continuing Education Program for Teachers

Felhívás - Akkreditált pedagógus továbbképzési program/ Accredited Continuing Ed

Mozgásterek és kényszerpályák / Sorsszerűség és felelősség a XX. századi magyar történelemben

Előadók: Mink András, Ungváry Krisztián történészek

Szervező neve: Blinken OSA Archívum / Közép-európai Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 27282-153-2016
Képzési órák száma: 30
Tanfolyam időtartama: 2018. január 20. - április 28. 
8 alkalom szombatonként – január 20., február 3., 17., 24,  március 3.,24., április 7., 28. 
Tanfolyam helyszíne: Blinken OSA Archívum, 1051 Budapest, Arany János u. 32.
Létszám: maximum 20 fő

A jelentkezés feltételei:
Iskolai végzettség: egyetemi
Javasolt munkakörök: középiskolai tanár, történelemtanár
Részvételi díj: nincs
Határidő: 2018. január 15.

A program tartalmának rövid ismertetése: A XX. század magyar történelmében igen gyakoriak azok a történelmi sorsfordulók, amelyeket a Kárpát-medence lakosságának különböző csoportjai gyökeresen ellentétes módon éltek át. A továbbképzés egyik legfontosabb célja, hogy technikákat biztosítson e megosztottság okainak feltárására. A képzés azokra a 20. századi magyar történeti traumákra koncentrál, amelyek gyökeresen eltérő értelmezéseket generáltak a magyar történelmi emlékezetben, a múlt században, és ma is heves viták tárgyát képezik.

A kurzusok helyszíne a Blinken OSA Archívum. Az 1995-ben létrejött archívum rendkívül gazdag analóg és digitális gyűjteménnyel rendelkezik a kommunizmus és a hidegháború történetével, valamint az emberi jogok európai történetével és a tömeges emberi jogi sérelmekkel kapcsolatban. A gyűjtemények és a széles körű audiovizuális források együttes alkalmazása páratlan lehetőséget kínál az egyes történeti kérdések bemutatására és elemzésére. A forrásanyaggal megismerkedve a tanárok azokat beilleszthetik saját óraterveikbe. A továbbképzésen előadások, panel beszélgetések, közös forráselemzések, és a „jó gyakorlatok” bemutatása teszik lehetővé a szakmai véleménycserét – tehát jelentős mértékben épít a résztvevők aktivitására.

Jelentkezés: kovecsia@ceu.edu

A limitált létszám miatt, javasoljuk a korai jelentkezést, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

 

Accredited Continuing Education Program for Teachers

Scopes and Constraints in 20th Century Hungarian History

Instructors: Historians András Mink and Krisztián Ungváry

Organizer: Blinken OSA Archives / Central European University
Continuing education registration number: 27282-153-2016
Number of credit hours: 30
Course dates: January 20 - April 28, 2018
The course meets 8 times on Saturdays: January 20, February 3,17, and 24, March 3, 10, April 7, 28.
Course venue: Blinken OSA Archives, 1051 Budapest, Arany János u. 32.
Number of attendees: 20

Application requirements:
Qualifications: University degree 
Recommended occupations: High School Teachers, History Teachers
Participation fee: none
Deadline for application: Monday, January 15, 2018, midnight

Program description: The Hungarian political community is divided partly along apparently irreconcilable narratives and interpretations of its 20th century history. One of the main goals of this training is to offer helpful tools to explore the reasons behind this divide. The course focuses on 20th century traumas that generated radically different interpretations in Hungarian historical memory, triggering heated debates throughout the last century, and up to this day.

The classes take place at the Blinken OSA Archives. The Archives, founded in 1995, houses an exceptionally rich analog and digital collection pertaining to the history of Communism and the Cold War, as well as European history of human rights and mass human rights violations. Exploring these collections, along with the wide ranging audiovisual sources, offers a unique opportunity to present and analyze the historical questions at hand. After getting acquainted with the source material, teachers will be able to introduce these sources into their own curriculum. The training ensures the professional exchange of ideas through lectures, panel discussions, source analysis, and the presentation of best practices – and will thus rely significantly on active participation.

Submit applications to: kovecsia@ceu.edu

Due to the limited space a maximum of 20 participants are accepted, we encourage applicants to submit their applications early, applications are processed on a first come first served basis.

OSA Archivum / Galeria Centralis - 1051 Budapest, Arany János u. 32.