Uncensored Periodicals (1976 – December 12, 1981)

 • Ad Christum Redemptorem! Biuletyn Nadzwyczajny Diakonii Ewangelizacji i Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie 1980, No. 2 (mf. 1)
 • Aspekt. Kwartalnik Spoleczno-Polityczny (Łódź) 1979, No. 1-3; 1980, No. 4-5 (mf. 1-7)
 • Bez Tytułu. Pismo Społeczno-Kulturalne NZS (Kraków) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Biuletyn. Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. (Kraków) 1980, No. 2-5, 7; 1981, No. 8 (mf. 1-3)
 • Biuletyn. Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie (Warszawa) 1977, No. 1; 1978, No. 2 (mf. 1)
 • Biuletyn Archikonfraterni Literackiej (Warszawa) 1979, No. 4; 1981, No. 12 (mf. 1-2)
 • Biuletyn Dolnośląski. Pismo Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu (Wrocław) 1979, No. 1-4, 7; 1980, No. 8-9, 11-12, 14, 17; 1981, No. 21-24, 26--27; 1981/82, No. 31-32; 1982, No. 35-38; 1983, No. 41, 43-50; 1984, No.51-58; 1985, No. 59-68; 1986, No. 69-74; 1987, No. 75-77 (mf. 1-25)
 • Biuletyn Informacyjny. Aktualności Życia Publicznego. Komitet Obrony Robotników (Warszawa) 1976, No. 1-3; 1977, No. 8-16; 1978, No. 18 (mf. 1-5 continued as)
 • Komunikat. Komitet Obrony Robotników (Warszawa) 1976, No. 1-5; 1977, No. 6-16; 1978, No. 17-18 (mf. 6-10 continued as)
 • Komunikat KSS "KOR". Biuletyn Informacyjny (Warszawa) 1978, No. 19-25/26; 1979, No. 26/27-31/32 (mf. 11-22 continued as)
 • Biuletyn Informacyjny. Aktualności Życia Publicznego (Warszawa) 1979, No. 33-34; 1980, No. 35-41; 1981, No. 41 (mf. 23-36)
 • Biuletyn Informacyjny. Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja (Gdańsk) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Biuletyn Informacyjny. Koła Poselskiego "Znak" (Warszawa) 1979, No. 1 (mf. 1)
 • Biuletyn Informacyjny. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (Zbrosza Duża) 1979, No. 7, 9, 11-14; 1980, No. 16, 18 (mf. 1-2)
 • Biuletyn Informacyjny. Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Hucie im. Lenina w Krakowie (Kraków) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Biuletyn Informacyjny. Przegląd Prasy Zagranicznej (Warszawa) 1979, No. 19; 1981, No. 29 (mf. 1)
 • Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Więzionych za Przekonania. Gdański Komitet Więzionych za Przekonania (Gdańsk) 1981, No. 1-3, 8 (mf. 1-2)
 • Biuletyn Informacyjny NZS WSI (Opole) 1981, No. 2-3 (mf. 1)
 • Biuletyn Informacyjny SPATIF-ZASP (Bisz.). Zarząd Główny SPATIF-ZASP (Warszawa) 1980, No. 5 (mf. 1)
 • Biuletyn Katyński. Instytut Katyński w Polsce (Kraków) 1980, No. 1-5, 8; 1981, No. 25-28 (mf. 1-2)
 • Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów A. E. (Akademii Ekonomicznej)(Kraków) 1981, No. 4-5 (mf. 1-2)
 • Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS (Lublin) 1981, No. 9, 11-12 (mf. 1-2)
 • Biuletyn NZSP. Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk) 1980, No. 4 (mf. 1)
 • Bratniak. Pismo Młodych. Wydawnictwo Polskie, (as of Nr. 18) Wydawnictwo Młoda Polska (Łódź, Gdańsk, Sopot, etc.) 1977, No. 1, 3; 1978, No. 4/5-6/7, 10/11-14; 1979, No. 15-20; 1980, No. 21-26; 1981, No. 28-29 (mf. 1-18)
 • Bratnie Słowo. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (Warszawa) 1980, No. 1-2; 1981, No. 3-6/7 (mf. 1-2)
 • CIA - Centrum Informacji Akademickiej. NZS (Rzeszów) 1981, No. 11-14 (mf. 1)
 • Co Słychać. Komunikat NZS. Akademia Medyczna (Wrocław) April 29, May 16, 1981 (mf. 1)
 • Czarno na Białym. Pismo Koła Wydziałowego Elektroniki, Politechnika Warszawska (Warszawa) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Czerwony Kapturek (Warszawa) 1981, No. 7 (mf. 1)
 • Czopek. Biuletyn Specjalny NZS Polskich Akademii Medycznych w Gdańsku (Gdańsk) 1981 (no date) (mf. 1)
 • Czuj Duch. Środowiskowy Krąg Instruktorski im. Andrzeja Małkowskiego. Hufiec Tatrzański (Zakopane) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Czuwaj. Pismo Kręgu Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego (Kraków) 1981, No. 1-4 + one special number (mf. 1-2)
 • Delta. Pismo Polityczne (Gdańsk) 1980, No. 1-2 (mf. 1)
 • Demokracja Związkowa. Pismo Działaczy Wolnego i Demokratycznego Ruchu Związkowego (Wrocław) 1980, No. 2-3, 5; Jan. 1981 (mf. 1-2)
 • Dodatek Specjalny - Nr. 8. Pismo Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego w Poznaniu (Poznań) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • DOK. Komunikat Ruchu Młodzieży Katolickiej (Wrocław) Apr. 20, 1981 (mf. 1)
 • Domowy Kościół. List Miesięczny Do Wspólnot Rodzinnych Ruchu Światło-Życie (Lublin- Kraków) 1976, No. 7; 1977, No. 8, 10-11; 1978, No. 15 + one special number; 1979, No. 18-19; 1980, No. 23 (mf. 1-9)
 • Droga. Wolność i Niepodległość. Wydawnictwo Polskie (Warszawa) 1978, No. 1-3; 1979, No. 4, 7; 1980, No. 8; 1985, No. 16, 17; 1986, No. 19, 21-22; 1987, No. 24 (mf. 1-13)
 • Echo Harcerza. Opolski Krąg Instruktorów "Białego Orła" (Opole) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Erraty (Poznań) 1980, No. 3 (mf. 1)Gazeta Polska. Pismo Konfederacji Polski Niepodłeglej (Warszawa) 1979, No. 1, 3-5; 1980, No. 7-10, 14, 16 (mf. 1-2)
 • Gazeta Strajkowa Warszawskich Uczelni. CIA i Biuro Prasowe K. S. (Warszawa) 1981, No. 5-6 (mf. 1)
 • Głos. Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny (Warszawa) 1977, No. 1-3; 1978, No. 4-11/12; 1979, No. 13-14, 18-19; 1980, No. 22-28; 30-33; 1981, No. 34-35; 1982, No. 36, 39-41; 1983, No. 43; 1985, No. 44-46; 1986, No. 49; 1987, No. 50/51 (mf. 1-41)
 • Glos Papieża Jana Pawła II. Światło-Życie Diakonia Jedności 1978, No. 1-2; 1979, No. 4-6 (mf. 1-4)
 • Głos Studencki. Tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Szczecin) 1981, No. 7 (mf. 1)
 • Głos Wolny Wolność Ubezpieczający (Warszawa) 1980, No. 2; 1981, No. 6-7 (mf. 1-2)
 • Gospodarz. Pismo w Obronie Praw Chłopskiej Gospodarki Rodzinnej. Wydawnictwo Polskie, Wydawnictwo Trzeciego Maja (Warszawa) 1977, No. 1; 1978, No. 2-12; 1979, No. 13-23; 1980, No. 26-29, 32-35; 1981, No. 38-39 (mf. 1-7)
 • Gwar. Gazeta Wrocławskiej Akademii Rolniczej (Wrocław) 1981, No. 8 (mf. 1)
 • Harcerska Kuźnia. Pismo Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego w Poznaniu (Poznań) 1981, No. 27 (mf. 1)
 • Harcerz Opolski. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (Opole) 1981, No. 2-3 (mf. 1)
 • Harcerz Śląski. Pismo Kręgu Instruktorów im. A. Małkowskiego (Katowice) 1981, No. 2-3 (mf. 1)
 • Immunitet. Niezależny Biuletyn Studencki UMK Toruń (Toruń) 1980, No. 5-6; 1981, No. 7 (mf. 1-2)
 • Indeks. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków-Łódź-Warszawa-Wrocław) 1977, No. 2; 1978, No. 3-4; 1979, No. 5-8 (mf. 1-4)
 • Indeks NZS. Pismo NZS A. T. R. Informacje, Poglądy, Polemiki (Bydgoszcz) 1981, No. 3 (mf. 1)
 • Informacje. Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 (Gdynia) 1981, No. 12 (mf. 1)
 • Informator Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny (Warszawa) 1977, No. 1 (mf. 1)
 • Informator Uczniowskiego Ruchu Odnowy (Warszawa) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Interpelacje. Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Warszawa) 1980, No. 1-3 (mf. 1)
 • Koinonia. Biuletyn Odnowy Parafii. Diakonia Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło- Życie (Podkowa Leśna) 1978, No. 1; 1979, No. 2 (mf. 1-2)
 • Komunikat. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (Zbroża Duża) Sept. 17, 1978-Dec. 1979 (mf. 1-2)
 • Komunikat. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (Łowisko) 1978, No. 1 (mf. 1)
 • Komunikat. Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących (Cisów) 1979, No. 1 (mf. 1)
 • Komunikat. Międzyuczelniany Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (Katowice) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Komunikat. Ośrodek Myśli Ludowej 1979, No. 1 (mf. 1)
 • Komunikat. Przemyski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących (Przemyśl) 1979, No. 1, 3-4; 1980, No. 5 (mf. 1)
 • Komunikat. Ruch Młodej Polski (Gdańsk) 1979, No. 1,2 (mf. 1)
 • Komunikat. Tymczasowy Komitet Założycielski Politechniki Szczecińskiej Akademii Rolniczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Szczecin) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Komunikat. Uniwersytet Ludowy (Warszawa) 1979, No. 1-2 (mf. 1)
 • Komunikat Komitetu Więzionych za Przekonania. Region Pomorza Zachodniego (Szczecin) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Komunikaty. Kierownictwa Akcji XI Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej. Wydawnictwo Polskie, oddział w Krakowie (Kraków) Aug. 1981 (mf. 1)
 • Kontakty. Biuletyn Wewnętrzny. Ośrodek Katolicko-Społeczny Ziemi Śląskiej im. Wojciecha Korfantego (Katowice) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Kret. Głos NZS AR Szczecin. Studencka Oficyna Wydawnictwa Sow-a (Szczecin) 1980, No. 1-3 (mf. 1)
 • Kronika. Towarzystwo Kursów Naukowych (Warszawa) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Kronika Łódzka (Łódź) 1977, No. 3; 1978, No. 4 (mf. 1)
 • Krzyż Nowohucki. Pismo Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy (Nowa Huta) 1980, No. 5-10; 1981, No. 12-16 (mf. 1-4)
 • KUL-ier. Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Lublin) 1981, No. 4-5, 7 (mf. 1-3)
 • Kuźnica. Jednodniówka Środowiskowego Kręgu Instruktorów Harcerskich "Kuźnica" im. Andrzeja Małkowskiego (Zielona Góra) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Latarnia. Tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (Gdynia) 1981, No. 29 (mf. 1)
 • Ława. Niezależne Pismo Młodzieży Suwałskiej (Suwałki) 1981, No. 5 (mf. 1)
 • Listy ze Wsi i do Wsi. Ośrodek Myśli Ludowej Sept. 25, 1980 (mf. 1)
 • Marchołt. Pismo Koła NZS AE (Katowice) 1981, No. 3 (mf. 1)
 • Materiały NZS. Międzyuczelnianej Komisji d/s Samorządu, Prac nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Regulaminem Studiów przy Komitecie Założycielskim NZS w Krakowie (Kraków) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Merkuryusz Krakowski i Światowy (Kraków) 1979, No. 1-5; 1980, No. 6-9 (mf. 1-5)
 • Mniemania. Studenckie Pismo Regionalne Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Sosnowiec) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Niezależny Ruch Chłopski (Zbrosza Duża) 1978, No. 2-3 (mf. 1)
 • Nowa Iskra. (Dodatek do...) Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej - Okręg Katowicki (Katowice) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • No Więc. NZS Uniwersytet i Politechnika (Wrocław) 1981, No. 15-19 (mf. 1)
 • Nowsze Drogi. Wydział Filozoficzno Historyczny, Uniwersytet Łódzki (Łódź) 1981, special strike issue (mf. 1)
 • NZS Informacje. Politechnika Śląska (Gliwice) 1981, No. 12, 21 (mf. 1)
 • NZS. Niezależny Związek Studentów (Warszawa) Oct. 3, 1980 (mf. 1)
 • Obrona. Biuletyn Informacyjny Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Łódź) 1981, No. 5-6 (mf. 1)
 • Od Nowa. Niezależne Pismo Studenckie. NZS Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) Dec. 19, 1980 (mf. 1)
 • Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej (Gdańsk) 1980, No. 1, 3-4, 6 (mf. 1-3)
 • Ognisko. Miesięcznik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego (Gdańsk) 1981, No. 1-2 (mf. 1)
 • ONC. Dwutygodnik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego (Gdynia-Gdańsk) 1981, No. 6 (mf. 1)
 • Opinia. Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Warszawa) 1977, No. 1-8; 1978, No. 9-20; 1979, No. 21-31; 1980, No. 33-36, 39-42, 48-50, 53-54 (mf. 1- 27)
 • Opolitechnik. Nazwa Tymczasowa - Informator NZS WSI w Opolu (Opole) 1980, No. 4; 1981, No. 11 (mf. 1-2)
 • Organ. Nieregularne Pismo Satyryczne (Warszawa) 1978, No. 1 (mf. 1)
 • Orlę Lwowskie. Harcerski Ruch Niepodległej Polski (Wybrzeże) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Placówka. Niezależny Ruch Chłopski (Kraków, Warszawa) 1979, No. 5-13; 1980, No. 14-15 (mf. 1-3)
 • Penetrator. Biuletyn Informacyjny "FMS" (Federacja Młodzieży Szkolnej) (Świdnica) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Po Prostu Bis. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków) 1980, No. 1-3; 1981, No. 4-10 (mf. 1-4)
 • Pomruk. Pismo Satyryczne (Łódź) 1981, No. 1-2 (mf. 1)
 • Porfirion. Łódź za Wszystkich, Wszyscy za Łodzią. UAM (Poznań) 1981, special strike issue (mf. 1)
 • Post Factum. NZS Uniwersytet Warszawski (Warszawa) March 1981, No. 7-9 (mf. 1-2)
 • Postęp. Kwartalnik Niezależny 1977, No. 1-2; 1978, No. 4, 6; 1979, No. 7, 9-10 (mf. 1-5)
 • PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe (Warszawa) 1976, No. 1; 1977, No. 8, 9, 12; 1978, No. 14-15, 17, 19, 22, 24-27; 1979, No. 29-34, 36; 1980, No. 37-39, 41, 43-44, 46, 48 (mf. 1-6)
 • Prawda. MKZ NZS Politechniki Szczecińskiej (Szczecin) 1980, No. 2-4 (mf. 1)
 • Próby. Pismo NZS PK (Kraków) 1981, No. 2-3 (mf. 1-2)
 • Przebicia (Warszawa) 1981, No. 10 (mf. 1)
 • Przebudowa. Pismo Ośrodka Myśli Ludowej (Warszawa) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Przegląd. Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja (Warszawa) 1979, No. 1-3; 1980, No. 5-6; 1981, No. 7 (mf. 1-8)
 • Przegląd Socjalistyczny. Kwartalnik Polskich Socjalistów (Warszawa) 1979, No. 1; 1980, No. 2-4; 1981, No. 5-6 (mf. 1-9)
 • Przegląd Zachodni. Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne 1978, No. 2 (mf. 1)
 • Puls. Nieregularny Kwartalnik Literacki (Łódź, Warszawa) 1977, No. 1; 1978/79, No. 2-5; 1979/80, No. 6-7; 1980, No. 8-10 (mf. 1-20)
 • Quo Vadis. Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej - UKOS (Wrocław) 1980, No. 1 (mf. 1)
 • Reduta. Niezależny Biuletyn Studencki (Gdańsk) 1980, No. 1, 3; 1981, No. 6-7, 9-11 (mf. 1-4)
 • Refleks. Autonomiczna Wkładka do NO WIĘC (Wrocław) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Reperkusje. Pismo NZS WSP Olsztyn (Olsztyn) 1981, No. 5 (mf. 1)
 • Res Publica. Wydawnictwo Krąg (Warszawa) 1979, No. 1-3; 1980, No. 4-7; 1981, No. 8 (mf. 1-19)
 • Robotnik. Pismo Współpracujące z NSZZ "Solidarność" Regionów Mazowsze, Małopolska, Swiętokrzyski, Jelenia Góra, Toruń (Warszawa) 1977, No. 1-7; 1978, No. 8-10, 12-27; 1979, No. 28-42; 1980, No. 43-78; 1981, No. 79-80 (mf. 1-6)
 • Robotnik Szczeciński (Gryfino, Szczecin) 1980, No. 2-3 (mf. 1)
 • Robotnik Wybrzeża. Pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (Gdańsk) 1978, No. 1; 1979, No. 2-5; 1980, No. 6-7 (mf. 1)
 • Rolnik Niezależny. Pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników (Lisów and Milejów) 1979, No. 4, 6, 10-12; 1981, No. 27, 30-31 (mf. 1-3)
 • Rota. Pismo Młodzieży Szkolnej (Gdańsk) 1981, No. 1, 4-5 (mf. 1)
 • Ruch. Nieregularne Pismo Społeczno-Kulturalne (Kraków) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Ruch Związkowy. Pismo Poświęcone Odrodzeniu Niezależnego Ruchu Zawodowego w Polsce (Mysłowice, Katowice) 1979, No. 2; 1980, No. 10 (mf. 1)
 • Rzeczpospolita. Pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu (Warszawa) 1979, No. 1-4; 1980, No. 5-12 (mf. 1-6)
 • Samoobrona. Pismo Polskiej Samoobrony Narodowej 1981, No. ? (mf. 1)
 • Samoobrona Polska. Pismo Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu (Warszawa) 1978, No. 2 (incompl.), 5-6; 1979, No. 7; 1980, Summer; 1981, No. 14 (mf. 1-3)
 • SB. Strajkowy Biuletyn Akademii Medycznej (Warszawa) 1981, No. 2, 5 (mf. 1)
 • Ściana (Gdynia) 19??, No. 1 (mf. 1)
 • Serwis. Uniwersyteckiej Agencji Strajkowej NZS UW (Warszawa) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Serwis "API". Agencja Przekazu Informacji NZS (Warszawa) 1980, No. 1-3, 6, 8 (mf. 1-3)
 • Serwis Informacyjny. Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) March 10-13, 1981 (mf. 1)
 • Siloe. List do Baz Modlitwy i Grup Modlitewnych Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie Podkowa Leśna (Nowa Biała, Dursztyn, Podkowa Leśna, Kraków) 1978, No. 6, 8; 1979, No. 10, 12; 1980, No. 14 (mf. 1-5)
 • Śleżańskie Harce. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego Chorągwi Wrocławskiej (Wrocław) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Slowo. Pismo Okręgu Lubelskiego Konfederacji Polski Niepodległej (Lublin) 1980, No. 2; 1981, No. 4 (mf. 1-3)
 • Socjalistyczna Agencja Wydawnicza (Warszawa) 1980, No. 21 (mf. 1)
 • Spis. Systematyczny Przegląd Informacji Studenckich (Uniwersytet Jagielloński) (Kraków) 1981, No. 5, 7 (mf. 1)
 • Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1979 w Gdyni (Gdynia) 1981, No. 1-9, 11 (mf. 1-2)
 • Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików (Lublin, Warszawa, Kraków) 1977, No. 1; 1978, No. 2-5; 1979, No. 6, 8, 9; 1980, No. 10, 13; 1981, No. 15-16; 1982, No. 17-18 (mf. 1-32)
 • Sprawy. Nieregularny Magazyn Społeczny (Toruń) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Strajk (Łódź) 1981, No. 3, 5-6 (mf. 1)
 • Sumienie. Biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, Region Mazowsze (Warszawa) 1981, No. 1a, 3-6 (mf. 1-3)
 • Światło i Życie. Diakonia Jedności 1979, No. 4 (mf. 1)
 • Sygnał. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków) 1978, No. 2; 1979, No. 6-7 (mf. 1-2)
 • Tematy. Pismo Społeczno-Kulturalne. Studencka Oficyna Wydawnicza (Wrocław) 1979, No. 1 (mf. 1-2)
 • Trzeźwość i Abstynencja. Niezależny Kwartalnik Przeciwalkoholowy (Warszawa) 1979, No. 1 (mf. 1)
 • U Progu 1976, No. 1,3; 1977, No. 4-7, 9-12 (mf. 1-2)
 • Uczeń. Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej (Gdańsk) 1981, No. 2-3 (mf. 1-2)
 • Uczeń Polski. Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej. Wydawnictwo Młoda Polska (Warszawa) 1979, No. 1-4; 1980, No. 7, 8-13; 1981, No. 14; 1983, No. 33, 40 (mf. 1-4)
 • Ukosem. Pismo Międzyszkolnego Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej (Wrocław) 1981, No. 4 (mf. 1)
 • Ulotka. Studenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (Szczecin) 1980, No. 1-2, 4-7, 9 (mf. 1)
 • Veto. NZS Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź) 1981, No. 8 (mf. 1)
 • Vis. Niezależne Pismo Krakowskiej Młodzieży Licealnej (Kraków) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Węzeł. Niezależne Pismo Młodych Robotników (Gdańsk, Wrzeszcz) 1981, No. 1, 5 (mf. 1-2)
 • Wiadomości Naukowe. Niezależny Zespół Współpracy Naukowej w Polsce (Wrocław, Warszawa) 1979, No. 1 (mf. 1)
 • Własne Zdanie. Biuletyn Informacyjny Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja (Gdańsk) 1981, No. 1-2 (mf. 1)
 • Woda na Młyn. Biuletyn NZS INP (Wrocław) 1981, No. 3-4 (mf. 1)
 • Wolne Słowo. Pismo Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Kalisz) 1980, No. 16, 20 (mf. 1)
 • Wolność. Biuletyn Informacyjny Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania (Katowice) 1981, No. 1-2 (mf. 1)
 • Wolność. Dodatek Jeleniogórskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Jelenia Góra) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Wolny Obywatel. Pismo Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Olsztyn) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Wolny Polak. Pismo Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego 1980, No. 3 (mf. 1)
 • Wprost. Niezależne Pismo Młodzieży Licealnej (Gdańsk) 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Wprost. Pismo NZS UAM Wydziału Prawa i Administracji (Poznań) 1981, No. 3 (mf. 1)
 • Wspólna Radość. Pismo Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata Maitri (Warszawa) 1981, No. 7 (mf. 1)
 • Wspólne Rozmowy... Informujemy. Ośrodek Pracy Politycznej "Sigma" SZSP UW (Warszawa) 1980, No. 11; 1981, No. 11-12, 14, 16-17 (mf. 1)
 • Wspólny Dom. Rodzina, Naród, Kościół. Niezależny Kwartalnik (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin) 1980, No. 1 (mf. 1-2)
 • Wywrotowiec. Nieregularne Pismo Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więżniow Politycznych (Lublin) 1981, No. 2 (mf. 1)
 • Wyzwolenie. Pismo Młodych Katolików (Kraków) 1981, No. 3-4 (mf. 1)
 • Zalezność. Organ Zależnego Niesamorządnego Rozwiązku "Utylitarność" 1981, No. 1 (mf. 1)
 • Zapis. Poezja - Proza - Eseje - Kronika (Warszawa) 1977, No. 1(introduction only)-4; 1978, No. 5-8; 1979, No. 9-12; 1980, No. 13-16; 1981, No. 17-18 (mf. 1-80)
 • Zawiszak. Biuletyn Drużyn Kręgu Instruktorów Harcerskich "Zawisza" im. Andrzeja Małkowskiego w Lublinie (Lublin) 1981, No. 6-7 (mf. 1)
 • Zawiszak. Biuletyn Drużyn Zawiszackich L. O. im. A. J. Czartoryskiego w Puławach (Puławy) 1981, No. 3 (mf. 1)
 • Zgrzyt. Wydawnictwo Studentów Wrocławskich (Wrocław) 1978, No. 1 (mf. 1)
 • Zwrot. Pismo Społeczno-Kulturalne (Warszawa) 1980, No. 1; 1981, No. 2 (mf. 1)