Hungarian Refugees 1956

Hungarian Refugees in Austria in 1956

The largest wave of refugees in Europe’s  post-WWII history were the Hungarians fleeing the country after the crushing of the revolution and freedom fight in 1956. In the weeks after the second, overwhelming, Soviet military intervention on  November 4,1956, 200,000 Hungarians set out on foot in the harsh winter, avoiding roads and paths, each with a single bundle on their backs, crossing minefields and barbed wire to reach the Western and Southern borders to Austria and Yugoslavia. The refugees were received warmly and with great empathy by the people on the other side of the border; authorities set up  refugee camps and Western democracies rushed to offer places for the refugees. In the next two years, all of the Hungarians found a home in the free world, were given free education and helped to find work.

This excerpt from a U.S. news reel is part of the Prelinger Archives collection which is available in OSA Archives, along with other films on the topic.

Európa második világháború utáni történetének legnagyobb menekülthulláma az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leveréséhez kötődik. Az 1956. november 4-i második, ezúttal végzetes erejű szovjet katonai beavatkozás után néhány hét alatt több mint 200 000 magyar vágott neki gyalogszerrel, batyuval a hátán, télvíz idején árkon-bokron, aknazáron és szögesdróton át a nyugati és a déli határnak, Ausztria és Jugoszlávia felé. A menekülteket a határ túloldalán nagy együttérzéssel fogadta a lakosság, a hatóságok menekülttáborok sokaságát állították fel, a nyugati demokráciák pedig sorban tették a felajánlásokat a menekültek befogadására. A következő két év során minden magyar otthonra lelt a szabad világban, ahol ingyenes oktatásban részesültek, segítettek nekik munkát, megélhetést találni.

Az alábbi amerikai filmhíradó-részlet a Prelinger Archives gyűjteményéből származik, más hasonló témájú filmekkel együtt az OSA Archivum filmtárában hozzáférhető.