Március 15-i ünnepek a Kádár-korszakban

Március 15-e megünneplése mindig neuralgikus pontja volt a rendszernek és az állambiztonságnak. A Blinken OSA gyűjteményéből vett dokumentumokkal emlékezünk.   Az 1972 és 1973-as március 15-i tüntetések:

Március 15-e megünneplése mindig neuralgikus pontja volt a rendszernek és az állambiztonságnak. A magyar függetlenség, szabadság és a polgári forradalom ünnepe a Kádár-korszakban nem volt munkaszüneti nap. A rezsim mégis igyekezett a saját ideológiai rendszerébek kalodájába zárva kisajátítani az ünnepet, ezért a hivatalos rendezvényeket a közönség nemcsak unalmasnak, hanem velejéig hazugnak is találta. A rendszer okkal tartott attól is, hogy az március 15-e áttételesen az 1956-os forradalommal kapcsolódik össze az emberek emlékezetében.

Ezért a március 15-ei napokra az állambiztonság mindig nagy erőkkel készült. Biztosan tudható, hogy minden évben rengeteg fényképet és filmfelvételt csináltak az ünneplőkről, rendszerellenes tüntetőket gyanítva mindenkiben, aki ezen a napon felkereste a forradalom és szabadságharc emblematikus emlékhelyeit. Így volt ez az 1972-es és az 1973-as nem hivatalos megmozdulások esetében: a Batthyányi-örökmécsesnél és a Kossuth-szobornál folyó eseményekről állambiztonsági felvételek készültek. Ebben a két esztendőben a szokásosnál is nagyobb megmozdulásokra került sor, főképp a fiatalok, a középiskolai és egyetemi diákság körében – 1973-ra esett a forradalom és szabadságharc 150. évfordulója –, amelyben tetten érhető volt egy új, már hatvanas évek lázadó szelleme és az újbaloldali eszmék és mozgalmak által is inspirált nemzedék színrelépése. Mindkét esztendőben több száz igazoltatásra és letartóztatásra került sor, számos diákot kicsaptak az iskoláiból eltávolítottak az egyetemekről, amiért részt vettek a megmozdulásokon. 1973-ban Ulveczky Gábor és társai és még vagy másfél tucat fiatal ellen büntetőeljárást is indítottak izgatás címén. Ulveczkyék bűne az volt, hogy illegálisan sokszorosították Babits Mihály Petőfi koszorúi c. versét, és a verset a Petőfi-szobornál megpróbálták elszavalni. Ulveczky 1 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. (Mink András írása)