Pallai Péter gyűjteménye kutatható a Blinken OSA Archívumban

A BBC magyar osztályának egykori munkatársa a közelmúltban a Blinken OSA Archívumnak adományozta a tudósítói és szerkesztői munkája, valamint a kutatásai során az 1980-as években összegyűlt dokumentumait, melyek – a segédleteikkel együtt – már az archívumi katalógusban is megtalálhatók.

The documents donated to Blinken OSA Archives by a former colleague of the BBC Hungarian Services have been processed and the finding aids are now available in our catalog. (Please scroll down for the English version of this blogpost.) 

Pallai Péter gyűjteménye kutatható a Blinken OSA Archívumban

Schmidt Zsófia és Tari Örs Lehel írása

Pallai Péter, a BBC magyar osztályának egykori munkatársa a közelmúltban a Blinken OSA Archívumnak adományozta a tudósítói és szerkesztői munkája, valamint a kutatásai során az 1980-as években összegyűlt dokumentumait, melynek segédletei már az archívumi katalógusban is megtalálhatók. Pallai Péter egyetemistaként részt vett az 1956-os forradalomban, röviddel ezután Londonba menekült, majd négy évtizeden át a BBC magyar adásának volt munkatársa. Az évek során gondosan gyűjtötte saját és kollégái rádiós jegyzeteit és műsorátiratait, főleg a második világháborút követő időszakról, valamint az 1956-os forradalom eseményeiről. Az adomány négy sorozatból áll, ebből az első kettő a BBC rádióműsorok háttéranyagait és átiratait tartalmazza, illetve egy kronologikus gyűjteményt a brit sajtóból, ezen kívül politikusokkal és diplomatákkal készített interjúkat. Az utolsó két sorozat Magyarországgal kapcsolatos feloldott titkosítású brit és amerikai diplomáciai iratokat tartalmaz, melynek keletkeztetői a brit Külügyi Hivatal, valamint az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumai voltak.

Az első sorozat, az Interjúk és kutatási dokumentáció a magyarországi szovjet befolyásról és a magyar egypártrendszer kialakulásáról, az 1956-os felkeléshez vezető események elsősorban szociáldemokrata, kisgazdapárti és kommunista politikusokkal készült interjúkat tartalmaz, melyek a két világháború közti időszaktól egészen az 1956-os forradalomig és annak közvetlen utóéletéig taglalják a magyarországi politikai eseményeket. Az adományozó kutatásainak jellemző témája a magyarországi kommunista hatalomátvétel, a szovjet befolyás növekedése, valamint az 1956-os forradalom története volt. Ezekben a témákban jelentősebb publikációi 2006-ban és 2008-ban jelentek meg, a Sárközi Mátyással közösen írt A szabadság hullámhosszán - Az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában (Helikon, Budapest, 2006.), valamint a Némi demokráciától a népi demokráciáig (1945-1948) (Helikon, Budapest, 2008). A sorozat végén található egy 1959-ben készült felmérés kiértékelő tanulmánya is az Egyesült Királyságban élő magyar diákokról, mely kutatásban az adományozó is részt vett.

A Dokumentumok a BBC archívumából és brit sajtóanyagok a második világháború alatti és utáni Magyarországról című levéltári sorozat a különböző BBC adások, többek között a napi sajtószemle háttéranyagai voltak. Az anyag nagyobb részét újságkivágások teszik ki. A sorozat több program angol és magyar nyelvű vázlatát, átiratait, valamint a brit sajtó Kelet-Európáról szóló kronologikus gyűjteményét tartalmazza. A sorozat hangsúlyos eleme az 1956-os események politikai fejleményeinek követése. Az anyagok közt két BBC European Service átirat is megtalálható, ezek az ENSZ 1956-os Különbizottságának rendeletéről számolnak be. A gyűjteményben szerepel két rövid interjú, melyeket Pallai Péter készített 1982-ben a lengyel ellenzéki mozgalom tagjaival, Adolf Pilch-hel és Mieczysław Mlotekkel.

[Útmutatás a mindennapi élethez Nagy-Britanniában: Az 1956 végén keletkezett dokumentum terjesztését a Női Polgári Védelmi Önkéntes Szolgálata végezte a Magyar Menedék Bizottság megbízásából. A dokumentum a gyűjtemény második sorozatában található.]

A gyűjtemény harmadik és negyedik sorozatában írógéppel vagy kézzel írt, többnyire informális hangvételű diplomáciai üzenetek találhatók. Ezek jelentős része korábban nem volt hozzáférhető, az Egyesült Államok külügyminisztériumának 1946 és 1947 közötti üzeneteit az adományozó a 30 éves titkosítás után szerezhette meg.

A Brit Külügyi Hivatal levelezése a háború utáni Kelet-Európáról 1938 és 1956 között sorozata három doboznyi brit diplomáciai levelezést tartalmaz, mely 1938 és 1956 között keletkezett a brit külügyi, valamint a budapesti külügyi képviselet között, de megtalálhatók többek között belgrádi és isztambuli címekkel folyatott információcserék is. Az üzenetváltások fókuszában elsősorban a magyarországi politikai események állnak, de egyes esetekben a kelet-európai politikai események hátterébe is betekintést nyújtanak. A gyűjteményrész főleg táviratokat és jelentéseket taralmaz. A sorozat elsősorban Magyarország háborús helyzetét taglalja 1938 és 1944 között, ezt követi az 1956-os forradalomra és a következményeire reflektáló irategyüttes. A sorozat speciális részét képezik a Különleges Műveletek Osztályának dokumentumai. Az irodát a megszállt területeken létrejött ellenálló csoportok szubverzív tevékenységeinek támogatására alapították. Az itt található dokumentumok az iroda kelet-európai háborús tevékenységébe nyújtanak betekintést. Ugyanebben a sorozatban került elhelyezésre Michael Burd 1982-es A Külügyi Hivatal viszonyulása a Szovjetunióhoz című szakdolgozata is.

[A brit Külügyi Hivatal dokumentuma. Az irat keletkezési dátuma 1944. február 21. Budapest bombázását itt már nem kérdésként, hanem szükséges tényként említik. A szerző amiatti sajnálatát fejezi ki, hogy addig erre nem került sor. Budapest bombázása szerinte azért fontos, hogy a magyar kormány semmiképpen ne érezze biztonságban magát, arra számítva, hogy “ők" majd a segítségükre sietnek. A szerző hozzáteszi, hogy az oroszoktól nem tudják és nem is fogják tudni megvédeni Magyarországot.]

„Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának levelezése 1946 és 1947 között“ című sorozat üzenetváltásai Nagy Ferenc magyar kormányfő delegációja háború utáni amerikai látogatásának körülményeit taglalja, de értekezik az első hároméves gazdasági tervről, valamint Magyarország és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság viszonyáról is.

A gyűjtemény a Blinken OSA Archívum kutatótermében kutatható.

A 2019 márciusában elindult, rendszerváltással foglalkozó online gyűjteményünkben több, Pallai Péter által készített BBC adás is megtalálható.

 

Péter Pallai’s Collection is Now Available for Research in the Blinken OSA Archives

by Zsófia Schmidt and Örs Lehel Tari 

The documents donated to Blinken OSA Archives by Péter Pallai, a former colleague of the BBC Hungarian Services, have been processed and the finding aids are now available in our catalog.

The documents were created and collected by the donor who worked as an editor and researcher in the 1980s. As a university student, Péter Pallai took part in the 1956 Hungarian revolution, and shortly afterwards he fled to London, where he became a correspondent for the Hungarian Program of the BBC, and worked there for nearly four decades. Pallai collected his own and his colleagues' notes and transcripts, especially the ones related to the post WWII period and to the events of the 1956 revolution. This donation consists of four series, of which two contain background materials and transcripts for BBC radio programs and a chronologically arranged collection of British press clippings as well as interviews made with politicians and diplomats. The last two series includes diplomatic messages of the British Foreign Office and the US Department of State related to Hungary.

The first series entitled Interviews and Research Documentation on Soviet Influence, the Emergence of the One-Party System and the Events Preceding the Uprising in 1956 in Hungary mainly consists of interviews made with politicians of the Social Democratic Party, the Smallholders Party, as well as the Hungarian Worker’s Party on the political events from the interwar period to the Hungarian revolution and its aftermath. Pallai`s main research topics were the communist takeover in Hungary, the emerging Soviet influence and the events leading to the uprising in 1956. With co-author Mátyás Sárközi, Pallai published two books on these topics in 2006 and 2008: On the Wavelength of Freedom - The Story of the 1956 Revolution Told by the BBC and From Some Democracy to People's Democracy (1945-1948) [available only in Hungarian].

The archival series entitled Documents on the Situation of Hungary during the Second World War and After from the BBC Written Archives and British Press Publications contains background materials and transcripts of BBC programs, among others, the daily Press Review. This series contains both English and Hungarian transcripts, reports, drafts and other background materials for broadcasts of the BBC Hungarian Service as well as a chronological collection of articles from the British press and reports about Hungarian politics. A part of the material focuses on broadcasts about the 1956 events. The collection includes two transcripts of the BBC‘s European Service Broadcast programs in June 1957, focusing on the U.N. Special Committee's Resolution on Hungary. The series also contains two short interviews made in 1982 with members of the Polish underground movement, Adolf Pilch and Mieczysław Mlotek.

[Guidelines for Everyday Life in Great Britain: This document was created in late 1956 and was distributed by the Women`s Voluntary Service for Civil Defense on behalf of the Hungarian Relief Committee. The item can be found in the second series of the collection. The leaflet carefully explains how to behave on the streets of London, how public transportation works and it introduces readers to everyday customs, cuisine and other details.]

The second half of the collection encompasses declassified materials created by the British Foreign Office and the US State Department. Most of these rather informally worded diplomatic messages were classified for 30 years prior to being acquired by the donor.

The series Correspondence of the British Foreign Office on Eastern Europe between 1938 and 1956 contains three boxes of British diplomatic correspondence, created between 1938 and 1956 exchanged between the Foreign Office and different offices in Budapest, Belgrade and Istanbul, among others. These messages focus on the Hungarian events, but in some cases they provide insight into the background of the political events in the broader context of Eastern Europe. This part of the collection consists of mainly telegraphs and diplomatic reports dissecting the Hungarian wartime situation and the revolution. In addition, there are documents created by the Special Operation Executive`s office which operated during the Second World War to support sabotage and subversion and assist resistance groups in enemy occupied territory. As indicated by the original reference code ’HS4‘, these materials are related to the Eastern European wartime operations of the office. A dissertation on British Foreign Office Attitudes toward the Soviet Union in 1945 by Michael Burd is placed at the end of the series.

[Telegram from the series entitled Correspondence of the British Foreign Office on Eastern Europe between 1938 and 1966. The document was created on February 21, 1944]

The last series entitled Correspondence of the US Department of State in 1946-1947 comprises some communication of the US Department of State during 1946-1947. The series focuses on three topics: the relations between Hungary, the Soviet Union and the Allied Control Commission; the visit of the Hungarian delegation led by Prime Minister Ferenc Nagy to the United States; the first Three-Year Economic Plan of Hungary.

The collection is available for research in the Reading Room of the Blinken OSA Archives.

In 2019 March OSA has launched an online curated collection on the year of regime change in Hungary. Among other newly acquired audio-visual materials, radio programs created by Péter Pallai also can be found.

Written by Zsófia Schmidt and Örs Lehel Tari