Választási kampány és elektronikus kommunikáció a közösségi média kora előtt

Kampányarchívum: Meghökkentő, vicces, időnként a jó ízlés határait feszegető plakátok, emailek, sms-ek, sőt kampány-rigmusok is találhatók a Blinken OSA Archívum két korábbi választási kampány (2002 és 2006) szövegeit összegző, online elérhető gyűjteményében. Székely Iván írása. (Please scroll down to read the English summary of this blogpost.)

E sorok írásakor Magyarország választásokra készül, ezúttal az Európai Parlament magyar képviselőit választják meg a szavazópolgárok. A választási időszakok egyszeri és megismételhetetlen lenyomatát adják az adott társadalmi és politikai közeg jellemzőinek, felfokozott aktivitásának. Egyes emlékezetőrző intézmények – könyvtárak, levéltárak, múzeumok – gyűjtik a választások rövid életciklusú dokumentumait: plakátokat, szórólapokat, kisnyomtatványokat, vagyis inkább gyűjtötték, amíg a merítés viszonylag teljes körű lehetett. A mai információs társadalom széles körben használt szolgáltatásai azonban nemcsak a kommunikációs csatornák választékát és a rájuk épülő üzenettípusok és műfajok számát növelték meg, hanem a rajtuk áramló üzenetek nagyságrendjét is. Ezt nemcsak a választópolgárok tömege használta ki az egymás közötti kapcsolattartásban, hanem az őket befolyásolni és megnyerni kívánó politikai erők is, amelyek gyorsan kiterjesztették propagandatevékenységüket az új csatornákra is.

A 2000-es évek eleje volt az a korszak, amikor az e-mail és az SMS berobbant a politikai kommunikációba, néhány évvel később pedig a bárki számára elérhető képmanipulációs alkalmazások használata vált tömegessé. Ezek a fejlemények megváltoztatták a politikai kommunikációt és a közügyekről folytatott magánkommunikációt is. Ezt felismerve az OSA a 2002. évi országgyűlési választások két fordulója között elkezdte gyűjteni a választási témájú SMS-eket és e-maileket, és e tevékenységét a 2006-os parlamenti választások idején is megismételte, amikor az e-mail üzenetek jelentős része már képcsatolmányokat tartalmazott.

A gyűjtés eredménye ma is látható a http://kampanyarchivum.osaarchivum.org/ címen. Bár az akkori résztvevők súlya, a kampánytémák köre, a választások tétje más volt, mint ma, érdemes a mostani választási kampányban is visszatekinteni az akkori véleményekre, érvekre, a kommunikációs stílusra, sőt a humorra is.

[A követett módszertanról és a gyűjtemény tanulságairól részletesebben lásd: Székely Iván, „Elektronikus kampánylevél-archívum: a hálózatelemzés lehetőségei”, in Róka Jolán (szerk.), Academia Budapestiensis Communicationis et Negotii, Annales, Tomus I., Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest, 2007, 307–316. old.]

Political campaign communication before the advent of social media: Binken OSA's Archive of Electronic Campaign Letters

The Vera and Donald Blinken Open Society Archives opened its archive of electronic campaign letters between the two rounds of the 2002 parliamentary elections in Hungary, and reopened it during the 2006 parliamentary elections. The collected e-mails and cell phone text messages, together with the attached photos and images are available in an anonymized form. The messages are in Hungarian but a selection of messages have been translated for English readers.

At the time of writing this post, the country is preparing for the 2019 European Parliament election. Although the political environment and the chances of the election are different today, it is worth taking a look back at these archived electronic campaign letters, their reasoning, style, even humor.